دانشگاه صنعتی اصفهان

راه های ارتباطی

  • آدرس: اصفهان، اصفهان، میدان استقلال - دانشگاه صنعتی اصفهان

  • وب سایت: iut.ac.ir

  • تلفن: 33915803 - 031

  • فکس: 33915805 - 031

معرفی

انشگاه صنعتی اصفهان یکی از دو دانشگاه بزرگ دولتی استان اصفهان و با ۲۳۰۰ هکتار مساحت، بزرگ ترین دانشگاه کشور از لحاظ وسعت است. سهم دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان برترین دانشگاه صنعتی کشور در تولید علم طی سه دهه گذشته ۶٫۵۵ درصدکل تولیدات علمی کشور است که پس از دانشگاه تهران جایگاه دوم در میان مراکز آموزش عالی وزرات علوم، تحقیقات وفناوری را بدست آورده است.این دانشگاه در رشته های مختلف فنی و مهندسی و علوم پایه دانشجو دارد.