دانشگاه صنعتی شیراز

راه های ارتباطی

  • آدرس: فارس، شیراز، بلوار مدرس روبروی خیابان فضل آباد دانشگاه صنعتی شیراز

  • وب سایت: http://www.sutech.ac.ir

  • تلفن: ۳۷۳۵۳۵۱۱ - 071

  • فکس: ۳۷۲۶۲۱۰۲ - 071

معرفی

دانشگاه صنعتی شیراز دومین دانشگاه دولتی در استان فارس است و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت وقت، جعفر توفیقی گشایش یافت. ساختمان این دانشگاه پیشتر متعلق به دانشکده صنعت الکترونیک دانشگاه شیراز بوده‌است که در سال ۱۳۸۳ مستقلاً به دانشگاه صنعتی شیراز انتقال و تغییر نام یافت. این دانشگاه در حال حاضر در ۳۲ رشته تحصیلی از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد که از این تعداد، ۴ رشته مربوط به مقطع تحصیلی دکتری، ۲۳ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و ۵ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی می‌باشد. 11هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل میکنند.