دانشگاه لرستان

راه های ارتباطی

  • آدرس: لرستان، خرم آباد، كيلومتر 5 جاده تهران - سازمان مركزي دانشگاه لرستان - كدپستي 44316-68151 - صندوق پستي 465

  • وب سایت: http://www.lu.ac.ir

  • تلفن: 33120097 - 066

معرفی

دانشگاه لرستان یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که در حومهٔ شهر خرم‌آباد قرار دارد که بیش از 230 نفر عضو هیئت علمی دارد.