دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

راه های ارتباطی

  • آدرس: زنجان، زنجان، خیابان معلم- خیابان شهید منصوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان

  • وب سایت: http://www.lu.ac.ir

  • تلفن: 33421001 - 024

معرفی

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بزرگترین مجموعه آموزش عالی استان است.