محمدحسین امیری

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
درباره من

یه پسر شگفت انگیز :)