مهسا جنتی زاده

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
درباره من

یه یونشی پر انرژی:)