عرفان ابراهیمی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
درباره من

علاقه فراوان به استارتاپ ها