الهام کشاورز

کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
درباره من

.Practice what u preach