آزیتا مرادبیگی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی کرج