میلاد سترک

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
درباره من

من خوشحالم ، چون یونش هست :)