امیررضا کشاورز

کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
درباره من

مدرس و متخصص پایگاه‌داده SQL Server ERP - مجتمع فنی تهران - کندوی دانش www.amirkeshavarz.com