نیلوفر تقی پور

کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی پرند