عاطفه قاسمی

کارشناسی مهندسی خط و سازه‌های ریلی - دانشگاه علم و صنعت ایران