فاطمه مهاجری

کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه آزاد اسلامی پرند
درباره من

دانشجوی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد پرند