الهام امین‌پور

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه مازندران
درباره من

قهرمان زندگی خودت باش