حسین جعفری

کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
درباره من

همیشه خدا رو دریاب