فرهاد سینائی

کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
درباره من

مشاوره و مدرس راه اندازي كسب و كار آنلاين و بازاریابی ديجيتال اگر ایده ای برای کسب و کار خود ندارید ، ما با استفاده از تجربه خود میتوانیم به شما در این راه کمک بکنیم.