اسماعیل کارگر

کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
درباره من

حالا بعدا یه چیزی مینویسم!