اکبر صادقوند

کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
درباره من

مدرس و مشاور در حوزه مدیریت