امیرحسین صادقی

کارشناسی زیست‌شناسی (تمام گرایشها)