مجید قلی زاده

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه محقق اردبیلی
درباره من

مهندسی برقم و علاقه مند به ماشین های الکتریکی،همین.