آريا نورى

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر