سجاد خواجوندثانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف
درباره من

کارشناسی: دانشگاه خواجه نصیر، مسلط بر CFD و FEM